Hitlers München

Svante Nordin har i denna bok beskrivit den tid och de tankar som florerade i den bayerska huvudstaden München innan och under den som Adolf Hitler fanns i staden. Innan det första världskriget såg många München som den demokratiska, konstälskande, pacifistiska staden, kabaréernas och karnevalernas stad. Efter det kriget började andra tankar att sprida sig […]

Ekonomisk kulturhistoria

Klas Nyberg är redaktör för denna kulturhistoriska sammanställning. I boken analyseras ett antal under 1700- och tidigt 1800-tal framväxande konstnärers och konsthantverkares ekonomi i det dåtida Stockholm. Man granskar hur ett antal personer inom de undersökta kulturarbetarna har för förtjänat sitt uppehälle. Man har, bland annat, använt arkiven för att granska domar för personliga konkurser […]

Jazzen och dansorkestrarna i Eskilstuna

Stefan Wiberg har för ABF:s arbetarhistoriska råd sammanställt denna bok, den sjunde delen i serien ”Eskilstuna i våra hjärtan”. Det är en gedigen sammanställning av musiker och orkestrar som var aktiva i Eskilstuna mellan åren 1924 – 1969. Boken innehåller ett stort antal namn över aktiva musiker och bilder på enskilda och orkestrar. Stefan låter […]

Station Rågsved

… är ett tidsdokument från den svenska punkens första år. En tid då det bildades massor av olika band runt om i Sverige. En tid av att göra saker på egen hand. Lars Sundestrand bildade fanzinet ”Funtime” där han skrev om, bland annat, den svenska punkscenen. Lars kom att bli vänner med musikerna i Ebba […]

Nationalstaten

… är den fjärde och avslutande delen om det svenska språkets historia i Finland. Huvudförfattare för denna del är Henrik Meinander. Som det svenska förlaget beskriver det handlar boken om … … hur den svenska kulturen fortlevt och en särskild svensk identitet byggts upp i det självständiga Finland. Utvecklingen sedan 1980-talet har inneburit en återhämtning […]

Popåret 1967

Jag har slukat denna bok sammanställd av Rolf Hammarlund och Peter Thorsén. Detta är deras hyllning till det, bland många, mytiska året 1967. Under detta år skapades en hel massa klassisk och nydanande pop- och rockmusik. Boken är kryddad med bilder och texter som månadsvis beskriver de största låtarna och artisterna under året. Några kapitel […]

Det är inte mig ni söker

Under våren blev jag tillfrågad att sitta som mötesordförande vid Riksteaterns i Eskilstuna årsmöte. Jag tackade ja. Det blev till en trevlig kväll och som tack förärades jag en pocketbok. Det gladde mig särskilt eftersom den traditionella gåvan – ett fång blomster – till mig är som att sprida pärlor till svin. Blomster överlever inte […]