Sidenvägarna

Historikern Peter Frankopan har valt en något annorlunda utgångspunkt för att beskriva världshistorien. När vi i västvärlden väljer att skriva om det som förevarit tenderar det att inte helt sällan bli en ganska förenklad bild av historien. Det är som om västvärlden vore destinerade att dominera världen. Peter visar med denna bok att så inte […]

Stridens skönhet och sorg – 1917

Jag har läst denna bok vari Peter Englund genom vittnesmål från många olika människor beskriver krigsåret 1917 under det första världskriget. Läsaren möter män som kvinnor, yngre som äldre krigförande som icke krigförande. Alla dessa vittnesmål ger en god bild av hur ett sådant omfattande krig påverkar människors vardag på det mest dramatiska vis. I […]

Ekonomisk kulturhistoria

Klas Nyberg är redaktör för denna kulturhistoriska sammanställning. I boken analyseras ett antal under 1700- och tidigt 1800-tal framväxande konstnärers och konsthantverkares ekonomi i det dåtida Stockholm. Man granskar hur ett antal personer inom de undersökta kulturarbetarna har för förtjänat sitt uppehälle. Man har, bland annat, använt arkiven för att granska domar för personliga konkurser […]

Drömmen om det röda

Nina Björk har skrivit en slags biografi om den polsk-tyske socialisten och aktivisten Rosa Luxemburg. Genom att berätta om Rosa sammanför Nina sina egna tankar om samhällsutvecklingen och om hur den ursprungliga socialdemokratin har utvecklats och (kanske) förflackats. Rosa Luxemburg föddes och växte upp i Polen. Efter genomförda universitetsstudier bosatte sig hon i Tyskland. Hon […]

Antiken

Detta är en bok som sammanfattar epoken från när de första stadssamhällena skapas och fram till att romarriket försvann. Boken är ganska lättillgänglig och kräver väl inte särskilt mycket förkunskaper. Men det blir väldigt många namn och epoker att sortera under läsningen. Genom att berättandet är sammanfattande blir det samtidigt väldigt ytligt. Det förekommer inte […]

Kranholm tar makten

Denna bok av Ivan Oljelund är skriven i mitten av 1930-talet och handlar om staden Eskilstuna och om hur, en då känd (S)-märkt politiker ”tar makten”. Det är en ganska snäll satir som berättar om hur Kranholm kommer till staden från landsbygden i avsikt att börja arbeta och tjäna pengar. Han blir snart medlem och […]

Att återvända

Författaren Hisham Matar har skrivit en bok om sin uppväxt och jakt efter en saknad försvunnen far. Familjen växte upp i det Libyen där Muammar al-Gaddafi var den högst beslutande personen. Hishams far var under en period en makthavare under Gaddafis styre innan han föll i onåd och familjen tvingades fly sitt hemland. Familjen hamnade […]