Hitlers München

Svante Nordin har i denna bok beskrivit den tid och de tankar som florerade i den bayerska huvudstaden München innan och under den som Adolf Hitler fanns i staden. Innan det första världskriget såg många München som den demokratiska, konstälskande, pacifistiska staden, kabaréernas och karnevalernas stad. Efter det kriget började andra tankar att sprida sig […]

Hur förintelsen planerades

Jag har läst denna bok med underrubriken ”Wannseekonferensen 1942” skriven av den tyske historikern Peter Longerich. Boken beskriver bakgrunden till att konferensen genomfördes och vad som var syftet med det korta möte det var. Det togs fram 30 kopior av det protokoll som formulerades inför och under mötet. Endast ett av dessa kopior har påträffats […]

Sårade soldater

Jag har läst denna bok med undertiteln ”Livet efter stormaktstidens krig” skriven av historikern Erik Petersson. Han har, trots svårigheter med källäget, försökt beskriva på vilket sätt och varför den dåvarande svenska statsmakten började prioritera stöd till skadade och invalidiserade före detta soldater. Boken behandlar framför allt perioden då Gustaf Wasa började skapa en slags […]

Andra världskriget, del 1 och 2

Jag har under en tid läst de två delarna som behandlar det andra världskriget. Böckerna är skrivna av den välkände historikern och författaren Antony Beevor. I dessa två böcker försöker han att beskriva samtliga de större konflikter som kan beröras till samlingsbegreppet ”det andra världskriget”. Bland annat lägger han mycket text till konflikten mellan Kina […]

Vi måste förbereda oss på död

Denna bok, med undertiteln ”I huvudet på terrorist”, försöker Anna-Lena Lodenius beskriva hur olika personer utvecklas till terrorist beredd att själv dö i samband med sin handling. I de olika kapitlen berättar hon om ett antal olika fall och beskriver de inblandade personernas handlingar. Händelserna kommer från hela 1900-talet och personerna som utför sina handlingar […]

Sidenvägarna

Historikern Peter Frankopan har valt en något annorlunda utgångspunkt för att beskriva världshistorien. När vi i västvärlden väljer att skriva om det som förevarit tenderar det att inte helt sällan bli en ganska förenklad bild av historien. Det är som om västvärlden vore destinerade att dominera världen. Peter visar med denna bok att så inte […]

Stridens skönhet och sorg – 1917

Jag har läst denna bok vari Peter Englund genom vittnesmål från många olika människor beskriver krigsåret 1917 under det första världskriget. Läsaren möter män som kvinnor, yngre som äldre krigförande som icke krigförande. Alla dessa vittnesmål ger en god bild av hur ett sådant omfattande krig påverkar människors vardag på det mest dramatiska vis. I […]