Hur förintelsen planerades

Jag har läst denna bok med underrubriken ”Wannseekonferensen 1942” skriven av den tyske historikern Peter Longerich. Boken beskriver bakgrunden till att konferensen genomfördes och vad som var syftet med det korta möte det var. Det togs fram 30 kopior av det protokoll som formulerades inför och under mötet. Endast ett av dessa kopior har påträffats […]

Andra världskriget, del 1 och 2

Jag har under en tid läst de två delarna som behandlar det andra världskriget. Böckerna är skrivna av den välkände historikern och författaren Antony Beevor. I dessa två böcker försöker han att beskriva samtliga de större konflikter som kan beröras till samlingsbegreppet ”det andra världskriget”. Bland annat lägger han mycket text till konflikten mellan Kina […]

Diskriminering och likabehandling

Industrirådet (arbetsgivar- och fackliga organisationer inom industrin) har gett ut en handledning för att hantera diskrimineringsfrågor på arbetsplatserna. Skriften är författad som ett praktiskt hjälpmedel när arbetsgivare och fack på arbetsplatsen ska hantera sådana ärenden. Boken utgår från gällande lagstiftning och den praxis som upparbetats fastställda domar. Boken är lätt att använda och ta till […]

Vi som var så lyckliga

Peter Kadhammar har skrivit en liten skrift om hur det var att leva i det kommunistiska och slutna Albanien. Läsaren möter personer ur den lilla elit som styrde landet såväl som ”vanliga” människor som var i närheten av och mötte människor ur makteliten. Vi får höra berättelser om hur det var att hamna i ”onåd” […]

Krigarna från Valsgärde

Är en bok som beskriver de fantastiska fynd från nordisk järnålder som gjordes på denna plats. Många av fynden har kommit att definiera den svenska vendeltiden (strax innan vikingatid). Boken är inte så mycket en historisk beskrivning av denna tid utan snarare en beskrivning av det man fann. Boken är fylld av bilder och beskrivningar […]

Djursholm – Sveriges ledarsamhälle

Mikael Holmqvist, sociolog och professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, har genomfört en omfattande och ambitiös sociologisk studie över samhället Djursholm. Resultaten har han sammanställt i denna bok med den relevanta och träffande rubriken. Förlaget sammanfattar väldigt väl syftet med boken: Djursholm är ett samhälle med en unik aura och förmåga att socialt upphöja sina […]

Omställningen

Jens Ergon har skrivit en bok om den globala klimatkrisen. Det är en bok som beskriver att, trots att de flesta vet vad som behöver göras, så klarar inte världens länder av att göra vad som krävs. Jens skriver om de stora förväntningarna inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn och om det misslyckande som kom ut därifrån. […]