Chavs

Owen Jones har skrivit en bok vari han beskriver hur den engelska arbetarklassen beskrivs. Genom ett antal olika exempel visar han det förakt och hur den engelska arbetarklassen nedvärderas. Kombinerat med den nedvärdering som den engelska arbetarklassen visar han hur den genomförda politiken framför allt har drabbat de människor som tjänar sämst. Men det har […]

Vad krävs för att rädda demokratin?

Jag har under sommaren läst två böcker som har diskuterat dagens verklighet och vilka de politiska konsekvenserna borde bli av den pågående utvecklingen. Först läste jag boken ”En annan socialdemokrati” skriven av David Åhlén. Jag har också läst denna bok, författad av Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson och Ingemar Lindberg. Jag gör det enkelt för mig […]

Diskriminering och likabehandling

Industrirådet (arbetsgivar- och fackliga organisationer inom industrin) har gett ut en handledning för att hantera diskrimineringsfrågor på arbetsplatserna. Skriften är författad som ett praktiskt hjälpmedel när arbetsgivare och fack på arbetsplatsen ska hantera sådana ärenden. Boken utgår från gällande lagstiftning och den praxis som upparbetats fastställda domar. Boken är lätt att använda och ta till […]

Ett liv i Metall

För en kort tid sedan avled Bert Lundin, förbundsordförande för Metall under åren 1971-1981. Det fick mig att införskaffa den självbiografi som sammanställts av Berts anteckningar under sitt yrkesliv och skrivits tillsammans med Rolf Jansson. Boken speglar Bert Lundins yrkes- och politiska liv från uppväxten i Lysekil och fram till att han avslutade sina engagemang. […]

Vem ska bestämma på lönemarknaden

Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg har tillsammans skrivit denna bok om Industriavtalets historia och de utmaningar som avtalet står inför. Det viktiga med denna bok är just att författarna beskriver bakgrunden till att avtalet kom till. Det är en historia som är väl värd att berätta, eftersom som de skriver, det finns ingen kvar […]

Nytt förbund i en föränderlig värld

… är den bok som beskriver Industrifackets korta historia som eget förbund. Förbundet bildades 1993 av de tidigare förbunden Fabriks och Beklädnads. Vid årsskiftet 2005/2006 gick Industrifacket ihop med Metall och bildade det nya förbundet Industrifacket Metall (IF Metall i vanligt tal). I boken beskrivs hur förbunden Fabriks och Beklädnads gick in i processen för […]

Makt och inflytande i arbetslivet

Margaretha Holmqvist har som redaktör samlat ett antal olika artiklar med det tema som bokens titel antyder. Jag har läst den inför den konferens – Lyftet 2 – som LO-distriktet i Mellansverige i dagarna två (den 18-19/8 2016). Det är ett flertal olika forskare som arbetar inom olika områden i nära anslutning arbetslivet. De presenterar […]