Vad krävs för att rädda demokratin?

Jag har under sommaren läst två böcker som har diskuterat dagens verklighet och vilka de politiska konsekvenserna borde bli av den pågående utvecklingen. Först läste jag boken ”En annan socialdemokrati” skriven av David Åhlén. Jag har också läst denna bok, författad av Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson och Ingemar Lindberg. Jag gör det enkelt för mig […]

En annan socialdemokrati

Jag har under sommaren läst två böcker som har diskuterat dagens verklighet och vilka de politiska konsekvenserna borde bli av den pågående utvecklingen. Först läste jag denna bok, skriven av David Åhlén. Jag har också läst boken ”Vad för att rädda demokratin?”, författad av Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson och Ingemar Lindberg. Jag gör det enkelt […]

Homo Deus

Jag har tidigare läst en bok av författaren Yuval Noah Harari. I boken Sapiens beskrev han hur människan spred sig över jorden till att bli dess mäktigaste djur. I denna bok spekulerar han över mänsklighetens framtid. Till mänsklighetens kommande projekt spekulerar han kring det att, i någon mån, avskaffa döden. Mänsklighetens medellivslängd har ju bara […]

Antropocen

… är, enligt författaren Sverker Sörlin, en essä om människans tidsålder. Antropocen är, enligt wikipedias skrivning, en föreslagen geologisk epok. Den har ingen vedertagen gräns men kan räknas från industriella revolutionen på sent 1700-tal (eller år 1800) till nutid. Den kan definieras som den tid då människans verksamhet globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem, bland annat genom global uppvärmning. Om antropocen blir vetenskapligt accepterad som geologisk epok, […]

En familjeflickas memoarer

… är den första delen av Simone de Beauvoirs memoarer. Denna del skildrar hennes uppväxt fram till att hon tar sin akademiska examen i 20-årsåldern.. Detta är en bok som kräver full koncentration av läsaren. Det är en djupt analyserande skrift över denna kvinnas uppväxttid i en högst borgerligt konservativ och patriarkal uppväxtmiljö. Vi får […]

Hjältinnor

Den amerikanske författaren Kate Zambreno lyfter med denna sin bok fram ett antal kvinnor som verkat inom litteraturens värld. Det handlar om kvinnor som levt med, av tiden, ansedda (manliga) författare. Med utgångspunkt från sitt eget liv resonerar Kate kring villkoren för kvinnor inom litteraturen. Hon pekar på hur de kvinnor som lyfts fram i […]

Som jag behagar

Denna bok innehåller ett antal essäer skrivna George Orwell under sent 1930-tal och under 1940-talet. Han resonerar om aktuell litteratur, om författare, om aktuell politik etc. Han resonerar med utgångspunkt från sina politiska värderingar. Vad jag förstår anser han sig vara socialdemokrat. Han kritiserar all slags despotism – den må finnas till höger eller till […]